info@micheleaffidato.it | +39.0962.25236

Premio “World of Fashion” 2014 – Premio ad Anita Pesce, Awtif Alhai, Thomas Hodges, Azzurra De Lorenzo

Piazza Pitagora, 30
88900 Crotone (KR)
P.IVA 03142440795
Email: info@micheleaffidato.it